theluan2222
 
theluan2222
theluan2222
Group: Registered
Joined: 2020/03/20
New Member

About Me

Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét khối Hình ảnh. Để thêm hình ảnh vào WordPress trước tiên bạn cần nhấp vào Thêm khối mới, sau đó nhấp vào hình ảnh. Một cửa sổ sẽ xuất hiện cho phép bạn chọn ảnh bạn muốn chèn (từ máy tính hoặc thư viện WordPress của bạn). Khi hình ảnh được thêm vào, ở góc trên bên phải có cài đặt căn chỉnh:

Social Networks
Member Activity
0
Question Comments
0
Liked
0
Received Likes
0/10
Rating
0
Blog Posts
0
Blog Comments
Share:

Please Login or Register