4.0.3 Firmware pro Original Prusa MINI  

  RSS
jakub.d
(@jakub-d)
Member Admin

Zdravím,

toto je finální vydání doporučené všem uživatelům.

Co je nového:

 • Opravené připojení jednotek USB
 • Podpora enkodéru MK3S
 • Opravený Mesh Bed Levelling
 • Opravená informace o zavedeném filamentu
 • Opraveno nevypnuté vytápění u zrušených tisků
 • Automatická detekce filamentu
 • Vylepšená výměna filamentu (M600)
 • Vyladění kalibrace první vrstvy
 • Optimalizace zpráv na displeji
 • Opraveny náhodné pohyby po vyjmutí jednotky USB
 • Nastavení průtoku již není ignorováno
 • Opakovatelný Purge
 • Funkce Crash Dump
 • Návrat na "Classic Jerk"
 • Oprava USB CDC
 • Detailnější chybové hlášky
 • Dřívější zavedení filamentu
 • Omezení teploty vyhřívané podložky
 • Nestabilita Ethernetu

Detailní popis změn

Toto je finální vydání, které je téměř totožné s předchozím vydáním 4.0.3-RC1. Opravené připojení jednotek USB a podpora nového LCD enkodéru patří mezi hlavní funkce této verze. Vývojáři také změnili systém kompilace FW na novější a robustnější.
Změny oproti verzi 4.0.3-RC1 jsou doplněny o „Omezení teploty vyhřívané podložky“ a „Nestabilita Ethernetu“.

Opravené připojení jednotek USB

Během interního testování bylo zjištěno, že některé jednotky USB nejsou správně detekovány, pokud jsou vloženy až po dokončení zavedení systému tiskárny. Jakmile proces připojení jednotky selhal, systém nebyl schopen připojit žádný další flash disk. Ve spolupráci s výrobcem čipových sad jsme aktualizovali základní knihovny USB a problémy s připojením USB jsou nyní vyřešeny.

Podpora enkodéru MK3S

Jak je vysvětleno v tomto článku, narazili jsme na nadprůměrnou míru selhání LCD enkodéru, který se používá k navigaci v uživatelském rozhraní. Nová revize LCD desky je nyní vybavena stejným enkodérem jako u MK3S. Staré a nové enkodéry se sice liší,  ale firmware nyní při spuštění dokáže automaticky detekovat typ enkodéru, takže není potřebný zásah uživatele.

Opravený Mesh Bed Levelling

V předchozím vydání v případě selhání mesh bed levelling (např. Kvůli nesprávně umístěné vyhřívané podložce) tiskárna nezobrazila správnou chybovou zprávu. V aktuální verzi tiskárna zobrazí na obrazovce zprávu „Mesh bed leveling se nezdařil“ se dvěma možnostmi „Opakovat“ anebo „Zrušit“  proces.

Opravená informace o zavedeném filamentu

Tato funkce představená s tiskárnou MINI se používá k ukládání informací o aktuálně zavedeném filamentu, z důvodu zrychlení doby vysunutí filamentu. V některých případech však tiskárna tuto hodnotu neuložila správně - to je nyní opraveno. V určitých případech také tiskárna již nevyžaduje volbu teploty předehřevu. Například, bude-li další tisk používat PLA a PLA filament je již zaveden.

Opraveno nevypnuté vytápění u zrušených tisků

V případě pozastavení a následném zrušení tisku, tiskárna zčásti ignorovala poslední akci a pokračovala v zahřívání trysky i vyhřívané podložky. To je nyní opraveno a tiskárna vychladne.

Automatická detekce filamentu

Tiskárna je nyní schopna rozpoznat nejen zavedení filamentu využitím senzoru filamentu, ale také to, že je senzor jako takový připojen k tiskárně.

Vylepšená výměna filamentu (M600)

Kód zodpovědný za vykonání G-kódu M600 (výměna filamentu) byl upraven tak, aby se choval stabilněji a spolehlivěji.

Vyladění kalibrace první vrstvy

Bylo opraveno ukončení kalibračního vzorku (obdélník na konci kalibrace). Tiskárna nejprve vytiskne perimetry a až poté přejde k tištění výplně.

Optimalizace zpráv na displeji

Řídící systém odpovídající za zobrazování zpráv na displeji tiskárny byl aktualizován a nyní brání překrývání zpráv, které občas způsobilo blikání obrazovky.

Opraveny náhodné pohyby po vyjmutí jednotky USB

Byl-li po dokončení tisku vyjmut USB disk z tiskárny, tiskárna provedla několik „náhodných“ pohybů ve snaze o návrat do výchozí polohy. Toto je nyní opraveno.

Nastavení průtoku již není ignorováno

Až doposud byla jakákoliv úprava parametru "Průtok" z nabídky tiskárny ignorována. Tato chyba je v tomto vydání odstraněna.

Opakovatelný  Purge

Vzhledem k technickým potížím, nebyla tiskárna schopna zopakovat postup Purge filamentu, dokud nebyl filament úplně protažen skrz celou tiskovou hlavou až k trysce. Aktuální vydání tento problém opravuje a nabízí několik po sobě jdoucích Purge akcí vedoucích ke správnému zavedení filamentu.

Funkce Crash Dump

Pokročilý 32bitový SoC, běžící na desce Buddy, umožňuje protokolování systémových událostí. V případě selhání systému se informace zapíší do SPI flash. Po restartování tiskárny mohou uživatelé stáhnout Crash Dump soubor na jednotku USB a poskytnout jej týmu podpory / vývojářům pro účely ladění.
Chcete-li stáhnout soubor Crash Dump, vložte nejprve USB disk do tiskárny a poté přejděte na „Nastavení -> Uložit Crash Dump“.

Návrat na “Classic Jerk”

Při slučování nejnovějšího kódu Marlin s naším firmwarem bylo místo „Classic Jerk“ zvoleno „Junction Deviation“. Toto vydání se vrátilo zpět na „Classic Jerk“.

Oprava USB CDC

V případě připojení prostřednictvím Micro Usb kabelu tiskárna teď používá správné VID / PID deskriptory a texty včetně sériového čísla.

Detailnější chybové hlášky

Chybové hlášky procházejí zásadní úpravou. Tento firmware vytváří základy pro budoucí verzi hlášky, která již poskytne stručný popis problému s odkazem na článek vysvětlující řešení chyby.

Dřívější zavedení filamentu

To je též rozpracovaný úkol. Další vydání firmwaru umožní zavedení filamentu v okamžiku, kdy aktuální teplota trysky dosáhne teplotu 10 ° C pod cílovou hodnotou. Tím se zrychlí postup zavádění filamentu.

Omezení teploty vyhřívané podložky

Maximální teplota vyhřívané podložky je nyní systémem omezena na 100 °C.

Nestabilita ethernetu

V některých případech může být ethernetové připojení MINI 3D tiskárny přetíženo požadavky, což může vést k selhání systému. Oprava bude k dispozici v další verzi firmwaru spolu s novým webovým rozhraním. V mezičase jsme se rozhodli síťovou službu Ethernet zablokovat, abychom zajistili spolehlivější provoz.

Podporované tiskárny:

 • Original Prusa MINI

Odkaz pro stažení

https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/releases/tag/v4.0.3

Jak flashovat Firmware na MINI

 1. Zkopírujte soubor firmwaru (.bbf) na USB disk formátovaný s FAT32
 2. Zasuňte flash disk do USB portu MINI
 3. Zapněte tiskárnu (nebo ji resetujte)
 4. Objeví se nová obrazovka
 5. Potvrďte, že chcete flashovat firmware
 6. Vyčkejte až do ukončení flashování a nastartování tiskárny do úvodní obrazovky

Prosím nahlašte chyby zde:

github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/issues

A jako vždy tisku zdar a těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Assembly manuals / Knowledge Base
The guy behind Prusa assembly manuals......
Posted : 20/04/2020 7:37 am
Share:

Please Login or Register